Veikla

„Šviesos“ miestelio darbo laikas:

7:00- 19:00

Pamokos prasideda 8:30

Miestelis atostogauja - liepos mėnesį

Miestelio vartus rakiname 21:00 - 7:00

 

2018-2019 m.m. trukmė:

Pusmetis
1 - 4 klasė
I
2018-09-03 – 2019-01-18
II
2019-01-21  – 2019-06-07

 

Šviesos miestelio mokinukai atostogauja 

Mūsų mokykloje taikomi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

Kauno  mokykloje-darželyje  „Šviesa“ mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal parengtą mokykloje vertinimo sistemą, kuri sudaryta, vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150).

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas. Vertinimai, pastabos fiksuojami pasiekimų knygelėse. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

Pusmečio  mokinių pasiekimai fiksuojami įrašant  mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

Mokinys, turintis visų mokomųjų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto Mokytojų taryba.

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir turi teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Baigus pradinio ugdymo programą mokiniams išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

svietimo-ir-mokslos-ministerija

Draugiskas internetas logo be fono

NUTRILITE™ maisto papildai ir vitaminai Svorio metimas - bodykey by NUTRILITE™ AMWAY HOME valymo priemonės Maistas ir gėrimai AMWAY HOME indų plovimo priemonės AMWAY HOME skalbimo priemonės Dozatoriai ir aplikatoriai GLISTER™ burnos priežiūra BODY SERIES™ linija ir kitos kūno priežiūros priemonės Vyrų odos priežiūros priemonės SATINIQUE™ plaukų priežiūra beautycycle™ kosmetika ARTISTRY™ odos priežiūra ARTISTRY™ dekoratyvinė kosmetika Kvepalai eSpring™ vandens valymo sistema Virtuvės reikmenys Automobilių priežiūra