Sodybų aktyvų komitetas

.

SODYBŲ AKTYVŲ KOMITETAS - nuolat veikianti savivaldos institucija. Sodybų aktyvų komiteto sudėtis kinta kiekvienais metais, priklausomai nuo sodybos sprendimo.
Sodybų aktyvai padeda sodybų (grupių ir klasių) mokytojams spręsti sodybų nūdienos problemas, kartu su direktore tariasi ir sprendžia iškilusias Miestelio problemas.
Sodybų aktyvų komitetui vadovauja direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų aktyvų komiteto iškeltus siūlymus direktorė pristato Mokyklos tarybai.
Mokyklos taryba gali sukviesti Sodybų aktyvų komiteto ir mokyklos tarybos jungtinį susitikimą,
norint priimti visai bendruomenei svarbius sprendimus.

Mokytojų taryba

.

MOKYTOJŲ TARYBA - svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė - direktorė Evelina Stankevičienė
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sperendimai patvirtini mokyklos tarybos - privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.

Metodinė taryba

.

METODINĖ TARYBA - MOKYKLOS INSTITUCIJA STEBINTI IR GARANTUOJANTI UGDYMO KOKYBĘ 

METODINEI TARYBAI PIRMININKAUJA - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Vaidelienė

METODINĖS TARYBOS NARIAI:
Metonę tarybą sudaro mokytojai metodininkai,
metodinėje taryboje sekretoriauja - Kristina Grybienė
METODINĖ TARYBA  -  tai  nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės vertintoja. ugdymo kokybės projektų iniciatorė ir rengėja.
Mokytojai metodiškai ir dalykiškai bendradarbiaudami užsitikrina aukštą ugdymo kokybę ir skleisdami pedagogines ir metodines naujoves, dalindamiesi gerąja pedagogine patirtimi įsivertina savo, komandinio darbo kokybę.
METODINĖS TARYBOS REKOMENDACIJOS YRA TVIRTINAMOS MOKYTOJŲ TARYBOJE IR PRITARUS MOKYKLOS TARYBAI TAMPA PRIVALOMOS VISIEMS UGDYMO PROCESO ORGANIZATORIAMS.

Sodybų seniūnų seimelis

.

SODYBŲ SENIŪNŲ SEIMELIS - vienija 1-4 klasių seniūnus.
Seniūnus išsirenka sodybos, sodybos valandėlės metu. Seniūnas renkamas 1 metams.
Sodybos seniūnas, padedamas sodybos mokytojos, mokosi atstovauti sodybai mokykloje.
Sodybų seniūnų seimelis renkasi kartą į mėnesį aptarti mokyklos renginių ir jų klasių gyvenimo, patarti miestelio suaugusiems rūpimais miestelio klausimais.
Sodybų seniūnų susitikimuose dalyvauja mokyklos direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų seniūnų seimelis į savo susitikimus gali kviesti įvairius mokyklos darbuotojus, tėvelius, mokyklos administraciją.
Sodybų seniūnų seimelis atsakingas už miestelio tradicijų perdavimą Šviesos miestelio pirmokams.

 

20150924 103347

 

Mokyklos taryba

.

ŠVIESOS MIESTELIO TARYBA - vienija darniam miestelio kūrimui bendruomenės narius: tėvelius, mokytojus, ugdytinius darbuotojus ir administracijos atstovus.
MOKYKLOS- DARŽELIO "ŠVIESA" TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija.
Mokyklos darželio taryba renkama 2-jų metų kadencijai.
Delegatus į miestelio tarybą renka tėveliai klasių ir grupių susirinkimuose,
mokytojai- mokytojų tarybos metu,
darbuotojai- visuotinio susirinkimo metu.
Administracija į tarybą deleguoja vieną atstovą.
Mokyklos direktorė Tarybos veikloje gali dalyvauti, tarybai pakvietus.
Mokyklos taryba renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
2017- 2019 m.m. TARYBOS SUDĖTIS:
pirmininkė - mama Violeta Vasiliauskienė
sekretorė - mokytoja Edita Šežikaitė
nariai:
mama Ilona Lukoševičiūtė - Noreikienė
mama Laura Mitkevičienė
mokytoja metodininkė Deimantė Burkauskienė
logopedė Aušrinė Giedraitienė
MOKYKLOS  TARYBOS FUNKCIJOS:
Bendruomenės tradicijų puoselėjimas;
Veiklos kokybę garantuojančių dokumentų tvirtinimas ir įgyvendimo kontrolė (strateginio plano, metų veiklos plano, statybų -remonto plano, viešųjų pirkimų plano;
Veiklos kooregavimas atsižvelgiant į audito duomenis ir finansavimą;
Nebiudžetinių lėšų kaupimas ir paskirstymas;
Paramos šaltinių paieška;
Bendruomenės poreikių vertinimas ir prioritetinių sričių nustatymas

svietimo-ir-mokslos-ministerija

Draugiskas internetas logo be fono

 informatika pradiniame ugdyme

eTwinning Kokybes zenklas 200x200px 1awarded etwinning school label

NUTRILITE™ maisto papildai ir vitaminai Svorio metimas - bodykey by NUTRILITE™ AMWAY HOME valymo priemonės Maistas ir gėrimai AMWAY HOME indų plovimo priemonės AMWAY HOME skalbimo priemonės Dozatoriai ir aplikatoriai GLISTER™ burnos priežiūra BODY SERIES™ linija ir kitos kūno priežiūros priemonės Vyrų odos priežiūros priemonės SATINIQUE™ plaukų priežiūra beautycycle™ kosmetika ARTISTRY™ odos priežiūra ARTISTRY™ dekoratyvinė kosmetika Kvepalai eSpring™ vandens valymo sistema Virtuvės reikmenys Automobilių priežiūra