Sodybų aktyvų komitetas

.

SODYBŲ AKTYVŲ KOMITETAS - nuolat veikianti savivaldos institucija. Sodybų aktyvų komiteto sudėtis kinta kiekvienais metais, priklausomai nuo sodybos sprendimo.
Sodybų aktyvai padeda sodybų (grupių ir klasių) mokytojams spręsti sodybų nūdienos problemas, kartu su direktore tariasi ir sprendžia iškilusias Miestelio problemas.
Sodybų aktyvų komitetui vadovauja direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų aktyvų komitetas renkasi I mėnesio ketvirtadienį 8:00 "Dosnumo erdvėje" direktorės arbatėlei.
Sodybų aktyvų komiteto iškeltus siūlymus direktorė pristato Mokyklos tarybai.
Mokyklos taryba gali sukviesti Sodybų aktyvų komiteto ir mokyklos tarybos jungtinį susitikimą,
norint priimti visai bendruomenei svarbius sprendimus.

Mokytojų taryba

.

MOKYTOJŲ TARYBA - svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė - pavaduotoja ugdymui Erika Vaidelienė.
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sperendimai patvirtini mokyklos tarybos - privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.

Metodinė taryba

.

METODINĖ TARYBA - MOKYKLOS INSTITUCIJA STEBINTI IR GARANTUOJANTI UGDYMO KOKYBĘ 

METODINEI TARYBAI PIRMININKAUJA - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Vaidelienė

METODINĖS TARYBOS NARIAI:
Metonę tarybą sudaro mokytojai metodininkai,
metodinėje taryboje sekretoriauja - Rūta Baninenė
METODINĖ TARYBA  -  tai  nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės vertintoja. ugdymo kokybės projektų iniciatorė ir rengėja.
Mokytojai metodiškai ir dalykiškai bendradarbiaudami užsitikrina aukštą ugdymo kokybę ir skleisdami pedagogines ir metodines naujoves, dalindamiesi gerąja pedagogine patirtimi įsivertina savo, komandinio darbo kokybę.
METODINĖS TARYBOS REKOMENDACIJOS YRA TVIRTINAMOS MOKYTOJŲ TARYBOJE IR PRITARUS MOKYKLOS TARYBAI TAMPA PRIVALOMOS VISIEMS UGDYMO PROCESO ORGANIZATORIAMS.

Sodybų seniūnų seimelis

.

SODYBŲ SENIŪNŲ SEIMELIS - vienija 2-4 klasių seniūnus.
Seniūnus išsirenka klasės, klasės valandėlės metu. Seniūnas renkamas 1 metams.
Klasės seniūnas, padedamas klasės mokytojos, mokosi atstovauti klasei.
Klasės seniūnų seimelį kuruoja vyr. socialinė pedagogė Dalia Šaumanienė  ir bibliotekininkė Edita Šežikaitė.
Klasių seniūnų seimelis renkasi kartą į mėnesį aptarti mokyklos renginių ir jų klasių gyvenimo, patarti miestelio suaugusiems rūpimais miestelio klausimais.
Sodybų seniūnų susitikimuose dalyvauja mokyklos direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų seniūnų seimelis į savo susitikimus gali kviesti įvairius mokyklos darbuotojus, tėvelius, mokyklos administraciją.
Sodybų seniūnų seimelis atsakingas už miestelio metraštį. Metraštis saugomas mokyklos - darželio bibliotekoje.

Rugsėjo 24 d. Šviesos miestelio bibliotekoje vyko pirmasis naujai sodybų išrinktų seniūnų susirinkimas, kuriame sodybų atstovai aptarė pagrindinius rugsėjo ir spalio mėnesių įvykius ir renginius. 

 Sodybose išrinkti seniūnai ir jų pavaduotojai:

1.   Benediktas Mickevičius, Stipruoliai;

2.   Domas Mockus, Stipruoliai;

3.   Povilas Grigas, Svajokliai;

4.   Silvija Vaitkūnaitė, Svajokliai;

5.   Adrijus Jencius, Išradukai;

6.   Justė Jankauskaitė, Išradukai;

7.   Vilius Mikalauskas, Gudručiai;

8.   Viltė Navickaitė, Gudručiai;

9.   Paulius Šapola, Linksmuoliai;

10. Martynas Stankevičius, Linksmuoliai;

11. Martynas Janušaitis, Darbštukai;

12. Rugilė Šapolaitė, Darbštukai.

Nuoširdžiai sveikiname išrinktus  sodybų atstovus!

20150924 103347

 

Mokyklos taryba

.

ŠVIESOS MIESTELIO TARYBA - vienija darniam miestelio kūrimui bendruomenės narius: tėvelius, mokytojus, ugdytinius darbuotojus ir administracijos atstovus.
MOKYKLOS- DARŽELIO "ŠVIESA" TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija.
Mokyklos darželio taryba renkama 2-jų metų kadencijai.
Delegatus į miestelio tarybą renka tėveliai klasių ir grupių susirinkimuose,
mokytojai- mokytojų tarybos metu,
darbuotojai- visuotinio susirinkimo metu.
Administracija į tarybą deleguoja vieną atstovą.
Mokyklos direktorė Tarybos veikloje gali dalyvauti, tarybai pakvietus.
Mokyklos taryba renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
2017- 2019 m.m. TARYBOS SUDĖTIS:
pirmininkė - mama Violeta Vasiliauskienė
sekretorė - mokytoja Lina Zizienė
nariai:
mama Ilona Lukoševičiūtė - Noreikienė
mama Laura Mitkevičienė
mama Emilija Šakalienė
mokytoja metodininkė Deimantė Burkauskienė
logopedė Aušrinė Giedraitienė
IT specialistė Lina Zizienė
MOKYKLOS  TARYBOS FUNKCIJOS:
Bendruomenės tradicijų puoselėjimas;
Veiklos kokybę garantuojančių dokumentų tvirtinimas ir įgyvendimo kontrolė (strateginio plano, metų veiklos plano, statybų -remonto plano, viešųjų pirkimų plano;
Veiklos kooregavimas atsižvelgiant į audito duomenis ir finansavimą;
Nebiudžetinių lėšų kaupimas ir paskirstymas;
Paramos šaltinių paieška;
Bendruomenės poreikių vertinimas ir prioritetinių sričių nustatymas

svietimo-ir-mokslos-ministerija

Draugiskas internetas logo be fono

 informatika pradiniame ugdyme

NUTRILITE™ maisto papildai ir vitaminai Svorio metimas - bodykey by NUTRILITE™ AMWAY HOME valymo priemonės Maistas ir gėrimai AMWAY HOME indų plovimo priemonės AMWAY HOME skalbimo priemonės Dozatoriai ir aplikatoriai GLISTER™ burnos priežiūra BODY SERIES™ linija ir kitos kūno priežiūros priemonės Vyrų odos priežiūros priemonės SATINIQUE™ plaukų priežiūra beautycycle™ kosmetika ARTISTRY™ odos priežiūra ARTISTRY™ dekoratyvinė kosmetika Kvepalai eSpring™ vandens valymo sistema Virtuvės reikmenys Automobilių priežiūra